SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku

Szkoła w Garnku powstała w 1864 roku. Mieściła się w jednej izbie drewnianego budynku, pod jednym dachem z Urzędem Gminy. W 1925 r. Kierownik Szatkowski rozpoczął starania o budowę szkoły. 19 maja 1937 r. odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego i rozpoczęto budowę. 2 lutego 1938 r. poświęcono i oddano do użytku budynek. Czasie wojny szkoła została spustoszona przez Niemców. Ocalał budynek, ale zniszczona została biblioteka, podręczniki, gabinet fizyczny, pomoce naukowe. W budynku szkoły stacjonowały wojska niemieckie. Sytuacja ta spowodowała przerwę w nauce. Szkoła zaczęła normalnie funkcjonować dopiero w 1945 r.

Po wojnie rozpoczęły się prace mające na celu odbudowę szkoły. W 1970 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego nadało szkole imię Bolesława Prusa. W 1986 roku rozpoczęły się starania o rozbudowę szkoły. W styczniu 1994 r. odbyło się otwarcie nowopowstałego skrzydła szkoły. Dwa lata później oddano do użytku salę gimnastyczną wraz z  zapleczem.

W 1999 r. utworzono w Garnku gimnazjum. Od tego momentu pod dachem budynku szkoła podstawowej mieściły się  dwie szkoły, którymi kierowało dwóch dyrektorów - Maria Jafra i Anida Chybalska. Z inicjatywy dyrektora gimnazjum w 2000 r. utworzono salę komputerową. W 2002 r. utworzony został Zespół Szkół, w skład którego weszły: szkoła podstawowa i gimnazjum. Kierowanie szkołami przejęła Anida Chybalska. W listopadzie 2000 r. rozpoczęła się budowa kolejnej części szkoły, którą ukończono w sierpniu następnego roku. 4 października 2003 r. odbyło się uroczyste nadanie imienia B. Prusa Zespołowi Szkół w Garnku. Od 1 września 2003 Zespół Szkół powiększył się  o Szkołę Podstawową w Rzekach Wielkich, która została jego filią.

Obecnie w skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Garnku oraz Gimnazjum w Garnku. Do Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku uczęszcza 183 uczniów. Szkoła posiada dobre warunki lokalowe. W budynku mieści się 11 sal lekcyjnych, biblioteka szkolna, świetlica, zaplecze kuchenne, szatnie, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, gabinet pracy własnej nauczycieli, pokój pedagoga szkolnego, logopedy oraz pielęgniarki szkolnej, zostało również wydzielone miejsce na portiernię. Pomieszczenia do nauki i pracy są czyste, estetyczne, funkcjonalne, w miarę potrzeb odnawiane i wzbogacane o nowe środki i pomoce dydaktyczne. Klasopracownie oraz środki dydaktyczne zapewniają właściwe warunki do nauki i pracy.

W ostatnim czasie szkole udało się  pozyskać w pełni wyposażoną Multimedialną Pracownię Językową, ufundowaną przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku oraz nową pracownię komputerową wraz z salą projekcyjną, sfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Sale lekcyjne dostosowane są do wieku i potrzeb uczniów. W bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku ufundowała również wiatę na  rowery uczniów dojeżdżających do szkoły oraz plac zabaw dla dzieci najmłodszych, który będzie usytuowany na placu szkolnym. Zespół dysponuje salą gimnastyczną oraz boiskami sportowymi na placu szkolnym i w Parku im. Braci Reszke, znajdującym się przy szkole.

Dyrektor szkoły na bieżąco uzupełnia i wzbogaca bazy dydaktyczne szkół ze środków przewidzianych w budżecie na dany rok szkolny oraz pozyskuje sponsorów. Dzięki temu szkoły posiadają: mapy i plansze dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach, a także nowoczesny sprzęt audiowizualny, tj. sprzęt nagłaśniający, telewizory, odtwarzacze DVD, kserokopiarki, drukarki, cyfrowy aparat fotograficzny. W szkołach funkcjonują biblioteki, których zbiory dostosowane są do potrzeb uczniów i nauczycieli.

W Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku zatrudnionych jest 31 nauczycieli, w tym 19 nauczycieli dyplomowanych, 10 mianowanych oraz 2 kontraktowych. Oprócz posiadanych kwalifikacji do nauczania poszczególnych przedmiotów nauczyciele stale podwyższają zakres swoich umiejętności oraz zdobywają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz projektach edukacyjnych.

Historia Szkoły im. B.Prusa w Garnku 1864-2003

Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione