SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku


Strajk nauczycieli

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli.
Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku
(2). Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia
(3). W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów. Zapewnienie opieki
(4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty. ...

czytaj więcej...


I POWIATOWY KONKURS „TibiPatria – Tobie Ojczyzno”

W ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole został zorganizowany I Powiatowy Konkurs Multimedialny pod hasłem „TibiPatria – Tobie Ojczyzno”. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów historią Polski, rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej, poznanie sylwetek bohaterów narodowych walczących o odzyskanie niepodległości oraz wzbudzenie dla nich szacunku i wdzięczności za poświęcenie, rozwijanie kreatywności i umiejętności poszukiwania informacji oraz doskonalenie umiejętności informatycznych.
...

czytaj więcej...


KONKURS PIOSENKI

kl.jpg

W środę 20 marca 2019r. uczennica kl. III Luiza Gagała wzięła udział w finale powiatowego konkursu: Projekt recytatorsko - wokalny "English through Art" - część wokalna. Była to już dziewiąta edycja tego konkursu, który odbył się w I Liceum ogólnokształcącym im.J. Słowackiego w Częstochowie. Luiza zaprezentowała piosenkę z repertuaru Eda Sheerana pt."Photograph" i zdobyła wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach. ...

czytaj więcej...


I DZIEŃ WIOSNY

dw2.jpg

W pierwszy Dzień Wiosny oddziały przedszkolne przygotowały inscenizację - rozprawę sądową pomiędzy "Wiosną", a "Zimą". Były piękne kostiumy, piosenki i wierszyki. Klasy I-IV przygotowały piosenki i uczniowie wyruszyli na wiosenny korowód z Marzanną. Podczas tego dnia zostały rozdane "Wiosenki" dla nauczycieli i uczniów. Na koniec uczestnicy Turnieju Szachowego otrzymali dyplomy i nagrody. ...

czytaj więcej...


Powiatowy Konkurs "Kwadrans Matematyczny"

zzzzzzzzzzzz.jpg

W dniu 19 marca 2019r. w Szkole Podstawowej im B. Prusa w Garnku odbył się VI Powiatowy Konkurs "Kwadrans matematyczny" zorganizowany przez nauczycieli matematyki : p. A. Dróżdż,
p. I. Raźniak i p. E. Wrońską. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością : Wójt Gminy Kłomnice p. Piotr Juszczyk oraz Skarbnik Gminy Kłomnice p. Ewa Dąbrowska.
...

czytaj więcej...


SPOTKANIE AUTORSKIE

Cez12.jpg

W piątek 15 marca 2019r. odbyło się w naszej szkole spotkanie autorskie z panem Cezarym Lisem - autorem książek o historii regionu częstochowskiego i radomszczańskiego.
Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas V- VIII, III gimnazjum, zainteresowani mieszkańcy Garnka i okolic oraz radni - pan Tomasz Igielski i pan Tomasz Wroński. ...

czytaj więcej...


BEZPIECZNY INTERNET

filing_images_afff71d90e00.jpg

W lutym w naszej szkole odbył się szkolny konkurs informatyczny "Bezpieczny Internet". Celem tego konkursu było uświadomienie uczniów o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu oraz propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Konkurs odbył w dwóch kategoriach: A-uczniowie klas IV - VI oraz B-uczniowie klas VII - VIII i gimnazjum.
...

czytaj więcej...


SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY

szachy1.jpg

W dniu 7 marca 2019r. odbył się w naszej szkole I Szkolny Turniej Szachowy.
Wzięło w nim udział 35 uczniów.
Z klas I-III w konkursie uczestniczyło 10 uczniów, z klas IV - V 13 uczniów. Klasy VI - III GIMNAZJUM reprezentowało 12 uczniów.
Uczniowie wykazali się znajomością gry w szachy i z dużym zapałem i zaangażowaniem uczestniczyli w rozgrywkach. Po zaciętej rywalizacji udało się wyłonić najlepszych graczy z naszej szkoły z poszczególnych kategorii wiekowych:

...

czytaj więcej...


<< Poprzednia strona

Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione