SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku


Powiatowy Konkurs "Kwadrans Matematyczny"

W dniu 19 marca 2019r. w Szkole Podstawowej im B. Prusa w Garnku odbył się VI Powiatowy Konkurs "Kwadrans matematyczny" zorganizowany przez nauczycieli matematyki : p. A. Dróżdż,
p. I. Raźniak i p. E. Wrońską. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością : Wójt Gminy Kłomnice
p. Piotr Juszczyk oraz Skarbnik Gminy Kłomnice p. Ewa Dąbrowska.

Na początku uczennice klasy III gimnazjum powitały gości , a następnie przedstawiły prezentację dotycząca Światowego Dnia Liczby PI, który był obchodzony 14 marca. Reprezentanci z każdej szkoły przywieźli na konkurs plakat dotyczący liczby PI.
Potem zaczęła się rywalizacja konkursowa. Wzięło w niej udział 21 uczniów z 11 szkół podstawowych (Kłomnice, Skrzydlów, Rzerzęczyce, Witkowice, Cykarzew Stary, Borowno, Gidle, Mokrzesz, Dąbrowa Zielona, Lgota Mała i Garnek).
Konkurs miał formę pisemnego testu, który składał się z 20 zadań zamkniętych i 4 zadań otwartych.
Po wysiłku umysłowym dla wszystkich uczestników zmagań konkursowych przygotowany był poczęstunek. Czekając na wyniki uczniowie wykonali zajączki i obejrzeli prezentację "Złudzenia optyczne".

Po sprawdzeniu testów ogłoszono wyniki:


I miejsce –Jakub Sambor, uczeń SP w Kłomnicach;

II miejsce –Bartosz Wasilenko, uczeń SP w Kłomnicach;

III miejsce –Kinga Porada, uczennica SP w Lgocie Małej;

Wyróżnienie- Angelika Rak, uczennica SP w Dąbrowie Zielonej oraz Adam Mostowski, uczeń SP w Cykarzewie Starym.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody i dyplomy, a pozostali uczestnicy dyplomy i nagrody pocieszenia. Dziękujemy za okazane wsparcie przy organizacji konkursu: pani Dyrektor Katarzynie Jurkowskiej, Starostwu Powiatowemu, Wójtowi Gminy Kłomnice p. Piotrowi Juszczykowi, p. Tomaszowi Drab właścicielowi Sklepu Evita, p. Mariuszowi Szafrańcowi właścicielowi sklepu SOFTMAR. Na zakończenie pani dyrektor Katarzyna Jurkowska oraz Wójt Gminy Kłomnice pan Piotr Juszczyk pogratulowali wyróżnionym uczniom oraz podziękowali wszystkim uczestnikom za udział w "Kwadransie matematycznym". Zwrócili się również do nauczycieli i wyrazili uznanie za przygotowanie uczniów do rywalizacji z zakresu matematyki.
Laureatom i ich opiekunom gratulujemy, a pozostałym uczniom dziękujemy za przybycie na konkurs.

zzzzzzzzzzzz.jpg

Wróć

Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione