SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku

Samorząd Uczniowski


PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. B. PRUSA W GARNKU
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Samorząd Szkolny w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na:

  • - tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,
  • - budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,
  • - rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i turystyczno-krajoznawczych,
  • - tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
  • - tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
  • - bezpieczeństwo w szkole,
  • - przeciwdziałanie szkolnej agresji.

Wróć
 

Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione