SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku

Ogłoszenia
TRZYMAJ FORMĘ

17 czerwca 2013r. uczniowie naszej szkoły świętować będą już siódmy raz"Trzymaj formę" – podsumowanie programu edukacyjnego dotyczącego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin. Realizując program promujemy zasady aktywnego stylu życia, aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zbilansowanego sposobu odżywiania młodzieży.W tym roku realizację programu rozszerzyliśmy o klasę I – III i klasę IV szkoły podstawowej.

Program imprezy szkolnej:

 1. Krótkie prezentacje multimedialne „Żyj smacznie i zdrowo”.
 2. Występ najmłodszych z klas I – III.
 3. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – pokaz i wykonanie wybranych ćwiczeń niezbędnych
  dla każdego.
 4. Konkurs wiedzy „Recepta na zdrowie” z zakresu aktywności, diety i składników odżywczych, znajomości odczytywania etykiet i sposobów znakowania żywności, wyliczania BMI i wiadomości sportowych.
 5. Degustacja dań przygotowanych przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, które będą kusiły na pięknie przygotowanych stoiskach.
Najlepsze klasy otrzymają tradycyjnie koszyki truskawek i dyplomy.
Szkolny Realizator Programu – Halina Wiekiera.
Uczniowie koordynatorzy:
 • klasa IIG: Milena Szkop, Marcelina Charaziak, Katarzyna Matyjaszczyk , Oliwia Bajor, Patrycja Zięba, Weronika Dziagacz;
 • klasa IIIG: Katarzyna Ciastek i Bartłomiej Ledwan.


Autor: I.R., dodano: 2013-06-11

Ogłoszenie

Informujemy, że dzień 31 maja 2013r. ( piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów.


Autor: R.Ch., dodano: 2013-05-28

KONKURS PLASTYCZNY

Lato, wakacje to czas większej aktywności.
Czas plażowania i wędrówek po górach. A Ty gdzie spędzisz wakacje?
Nad morzem, w górach, na jeziorach czy w swojej miejscowości?

Narysuj, namaluj, wyklej ….Najciekawsze prace nagrodzimy!!!

Swoje propozycje przekazujecie do
10 czerwca 2013r. pani Izabeli Canghelaris.

Do wygrania ciekawe nagrody!!!

Zapraszamy do wzięcia udziału.


Autor: R.Ch., dodano: 2013-05-28

ENGLISH SONGS FESTIVAL

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku zaprasza do udziału w międzyszkolnym konkursie dziecięcej piosenki angielskiej

ENGLISH SONGS FESTIVAL
Konkurs odbędzie się w dniu 7 czerwca 2013 (piątek) w budynku naszej szkoły (na parterze w sali gimnastycznej) przy ulicy Szkolnej 18 w Garnku o godz. 9.00

Regulamin konkursu:
1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I – III i IV- VI szkoły podstawowej, którzy pod opieką nauczyciela języka angielskiego przygotują dowolną piosenkę w języku angielskim (dla klas I- IV może to być piosenka z dowolnego podręcznika do nauki języka angielskiego)
2. Piosenka musi być zaśpiewana w języku angielskim i posiadać minimum 2 zwrotki.
3. W konkursie biorą udział tylko soliści. Każda szkoła może wystawić max czterech solistów (dwóch z klas I- III oraz dwóch z klas IV- VI)
4. Uczniowie muszą mieć zapewniony podkład do piosenki na płycie CD, dopuszczalne jest wykonanie piosenki „ a capella”. Pełny playback jest niedozwolony.
5. Organizator dysponuje sprzętem odtwarzającym podkłady muzyczne na płytach CD. Nagrania na kasetach nie będą odtwarzane. Jeśli nauczyciel przygotowujący chciałby sam akompaniować uczestnikom, proszony jest o przywiezienie swojego instrumenty muzycznego.
6. Uczestnicy będą oceniani przez specjalnie powołane jury. Jury będzie oceniać:
- poprawność językową
- talent muzyczny,br> - ogólny wyraz artystyczny
7. Do dnia 25.05.2013 należy wyrazić chęć udziału i przesłać potwierdzenie uczestnictwa na adres szkolagarnek@tlen.pl w postaci wypełnionej karty konkursowej. W temacie proszę wpisać „PIOSENKA ANGIELSKA” Zgłoszenie można przesłać również na adres szkoły pocztą:
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku
ul Szkolna 18
42-270 Garnek
8. Uczestnicy dojeżdżają na swój koszt.


Autor: R.Ch., dodano: 2013-05-18

Powiatowy Konkurs Plastyczny

Cele konkursu:

 1. Zainteresowanie uczniów poezją Juliana Tuwima.
 2. Zachęcenie uczniów do wyrażania uczuć estetycznych poprzez techniki plastyczne.
 3. Propagowanie informacji o ustanowieniu przez Sejm roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima.
REGULAMIN
 1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Plastycznego na Ilustrację do Wiersza Juliana Tuwima jest biblioteka szkolna Zespołu Szkół im.B. Prusa w Garnku.
 2. Do konkursu przystąpić mogą uczniowie klas I - III oraz klas IV – VI szkół podstawowych.
 3. Uczniowie wykonują ilustrację do wybranego wiersza Juliana Tuwima w formacie A-3 dowolną techniką plastyczną.
 4. Prace oceniać będzie niezależne jury składające się z bibliotekarzy i plastyków.
 5. O zwycięstwie zdecyduje estetyka pracy, pomysłowość oraz oryginalność nadesłanych prac.
 6. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni w dwóch kategoriach wiekowych. Oddzielnie w kl. I – III, oddzielnie
  w klasach IV – VI.
 7. Jury przyzna I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej. Możliwe jest przyznanie wyróżnień.
 8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy, a opiekunowie pamiątkowe podziękowania.
 9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie prac konkursowych w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół w Garnku do dnia 5 czerwca 2013r. Prace można składać osobiście lub przesłać na adres: Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku, Garnek, ul. Szkolna 18, 42-270 Kłomnice z dopiskiem „Powiatowy Konkurs Plastyczny na Ilustrację do Wiersza Juliana Tuwima”.
 10. Każda praca musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasę i nazwę szkoły oraz nazwisko opiekuna.
 11. Każda Szkoła może złożyć 3 prace z każdej kategorii wiekowej.
 12. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród i dyplomów laureatom nastąpi w dniu 12 czerwca 2013 o godz. 10.00, podczas Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Juliana Tuwima dla uczniów gimnazjum, na który zaproszeni zostaną uczestnicy i ich opiekunowie. Spotkaniu towarzyszyć będzie pokonkursowa wystawa prac.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania wszystkich prac nadesłanych na konkurs.
 14. Osoba do kontaktu: Joanna Wójcik: joannawojcik76@go2.pl lub szkolagarnek@tlen.pl,
  tel. 34 3281 649 (Zespół Szkół w Garnku).


Autor: I.R, dodano: 2013-05-13

Powiatowy Konkurs Recytatorski

Cele konkursu:

 1. Zainteresowanie uczniów poezją Juliana Tuwima.
 2. Zachęcenie uczniów do wyrażania uczuć estetycznych poprzez techniki plastyczne.
 3. Propagowanie informacji o ustanowieniu przez Sejm roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima.
REGULAMIN
 1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Juliana Tuwima jest biblioteka szkolna Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku.
 2. Do konkursu przystąpić mogą uczniowie klas I - III gimnazjum. Każdą szkołę może reprezentować
  3 uczniów.
 3. Uczestnicy przygotowują dowolny utwór poetycki Juliana Tuwima.
 4. Prace oceniać będzie niezależne jury.
 5. Jury przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienie.
 6. Jury oceni recytację, biorąc pod uwagę: dobór repertuaru do preferencji osoby mówiącej, oryginalność interpretacji, kulturę słowa, ogólne wrażenie artystyczne.
 7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy, a opiekunowie pamiątkowe podziękowania.
 8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału zainteresowanej szkoły do pani Joanny Wójcik do dnia 29 maja 2013 roku:
  • - osobiście,
  • - telefonicznie pod numerem (34) 328 -16 - 49,
  • - e-mailem pod adresem: szkolagarnek@tlen.pl lub joannawojcik76@go2.pl,
  • - pocztą na adres: Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku, Garnek, ul. Szkolna 18, 42-270 Kłomnice.
 9. Zgłoszenie musi zawierać nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów , imię i nazwisko opiekuna oraz tytuł utworu przygotowanego do recytacji.
 10. Konkurs odbędzie się w dniu 12 czerwca 2013r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół
  im. B. Prusa w Garnku.
 11. Osoba do kontaktu: Joanna Wójcik: joannawojcik76@go2.pl lub szkolagarnek@tlen.pl,
  tel. 34 3281 649 (Zespół Szkół w Garnku).


Autor: I.R., dodano: 2013-05-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione