SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku

Ogłoszenia
DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW

SPOTKANIE DZIECI I RODZICÓW Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Dyrekcja wraz z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Garnku serdecznie zaprasza na zajęcia adaptacyjne z rodzicami i dziećmi zapisanymi do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020, które odbędzie się dnia 29. 08.2019r. ( czwartek) o godz. 900.


Autor: R.Ch., dodano: 2019-08-26

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

18 czerwca 2019r. o godzinie 16.00 odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 dla klas IV - VIII i III gimnazjum. 19 czerwca 2019r. o godzinie 8.00 odbędzie się Msza Św. na zakończenie roku szkolnego. Po mszy zapraszamy na zakończenie roku klasy 0 - III SP, a uczniów klas IV -VIII i IIIg po odbiór świadectw
Serdecznie zapraszamy.


Autor: I.R., dodano: 2019-06-18

KIERMASZ WIELKANOCNY


Autor: R.Ch., dodano: 2019-04-13

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Garnku informuje, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w zaplanowanym terminie tj. 15-17 kwietnia 2019r.


Autor: I.R., dodano: 2019-04-12

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Garnku informuje, że egzamin gimnazjalny odbędzie się w zaplanowanym terminie tj. 10-12 kwiecień 2019r.


Autor: I.R., dodano: 2019-04-10

Ważna informacja dla rodziców w sprawie Strajku nauczycieli

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli.
Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku
(2). Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia
(3). W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów. Zapewnienie opieki
(4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty
(6). 1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach


Autor: R.Ch., dodano: 2019-04-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione