SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku

Ogłoszenia
Szkolny Konkurs Ortograficzny

I Cele konkursu:

 1. podniesienie poziomu umiejętności ortograficznych,
 2. kształcenie nawyku stosowania reguł ortograficznych,
 3. bogacenie języka ojczystego,
 4. rozwijanie zainteresowania poprawną polszczyzną,
 5. wdrażanie do „zdrowej” rywalizacji.

II Organizacja konkursu:
 1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Ortograficznego jest biblioteka szkolna Zespołu Szkół
  im. B. Prusa w Garnku
 2. . Konkurs jest jednoetapowy i odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV - VI oraz I- III gimnazjum.
 3. Konkurs odbędzie się 19 marca 2015r. (czwartek) o godz. 9.00 w klasach IV - VI oraz 20 marca 2015r. o godz. 8.00 (piątek) w klasach I-III gimnazjum.
III. Ogólne zasady konkursu:
 1. Szkolny Konkurs Ortograficzny polega na napisaniu przez wybranych uczniów z każdej klasy dyktanda w wyznaczonym terminie.
 2. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów.
 3. Teksty dyktand uczniowie piszą na papierze formatu A-4. Prace nie mogą być pisane ołówkiem i nie wolno używać korektora. Teksty dyktand uczniowie piszą długopisem, nie używają korektora, błędnie napisaną literę skreślają znakiem x i umieszczają nad nią poprawny zapis.
 4. Znaki interpunkcyjne nie będą dyktowane.(Zespół Szkół w Garnku).
 5. Prace zostaną ocenione przez organizatora konkursu (każdy błąd ortograficzny zostanie uwzględniony bez względu na kategorię, trzy błędy interpunkcyjne zostaną policzone jako jeden błąd ortograficzny).
 6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a każdy wyróżniony uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.


Autor: I.R., dodano: 2015-03-14

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Dyrekcja Zespołu Szkół im. B.Prusa w Garnku serdecznie zaprasza
rodziców i dzieci 5-letnie na spotkanie , które odbędzie się w tej szkole
dnia 18.03.2015 r. o godz. 17.00


Autor: R.Ch., dodano: 2015-03-13

ZEBRANIE Z RODZICAMI

W związku z naborem dzieci pięcioletnich do Oddziału Przedszkolnego
w Zespole Szkół w Garnku Dyrektor szkoły zaprasza na spotkanie informacyjne
w dniu 12.03.2015r.(czwartek) o godzinie 1700.


Autor: R.Ch., dodano: 2015-03-12

Dzień otwartej szkoły

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 marca 2015r - we wtorek w godzinach od 17 do 18 odbędzie się dzień Otwartej Szkoły.
Serdecznie zapraszamy Rodziców na konsultacje z nauczycielami.


Autor: I.R., dodano: 2015-03-03

Konkurs "Kwadrans przed sprawdzianem"

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
 2. Rozwijanie zainteresowań matematycznych.
 3. Stworzenie możliwości sprawdzenia stanu wiedzy i umiejętności matematycznych przed sprawdzianem po klasie VI.
 4. Uczenie zasad właściwego współzawodnictwa.
 5. Integracja środowiska uczniów i nauczycieli.
REGULAMIN KONKURSU
 1. Konkurs organizowany jest 10 marca 2015r. o godz. 10.00 przez Zespół Szkół im. B. Prusa
  w Garnku, ul. Szkolna 18, który jest gospodarzem imprezy.

 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. Zadaniem uczestników będzie wykazanie się wiedzą matematyczną i umiejętnościami z zakresu szkoły podstawowej.

 3. Uczniowie będą indywidualnie rozwiązywać arkusz z przygotowanymi zadaniami, zgodnie z nową formułą sprawdzianu po klasie VI. Konkurs będzie trwał 60 minut. Uczniowie przynoszą ze sobą przybory do pisania oraz komplet przyborów do geometrii. Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatora.

 4. Każdą szkołę może reprezentować jeden lub dwóch uczniów wraz z nauczycielem opiekunem.

 5. Nauczycieli – opiekunów prosimy o przyniesienie zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie wizerunku uczniów (wzór w załączeniu).

 6. Prace oceniać będzie niezależne jury.

 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału zainteresowanej szkoły do pani Agnieszki Dróżdż do dnia 28 lutego 2015 roku:

  • telefonicznie pod numerem (34) 328 -16 – 49 lub 662 182 247;
  • e-mailem pod adresem: szkolagarnek@tlen.pl lub agnieszka.drozdz1@gmail.com;
  • pocztą na adres: Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku, Garnek, ul. Szkolna 18, 42- 270 Kłomnice.


 8. Zgłoszenie musi zawierać nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów , imię i nazwisko opiekuna. Karta zgłoszenia w załączeniu.


KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W II POWIATOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM
"KWADRANS PRZED SPRAWDZIANEM"


Szkoła:.......................................
Adres:........................................
Imię i nazwisko opiekuna:....................
Imię i nazwisko uczestników:
1.........................................
2.........................


Autor: I.R, dodano: 2015-02-25

MY FIRST ENGLISH EXAM


I Gminny Konkurs z Języka Angielskiego
„My first English exam”

Termin: 5 marca 2015r, godz. 10.00
Miejsce: Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku

Cele konkursu:
• Doskonalenie znajomości języka angielskiego
• Szerzenie zainteresowania nauką języka angielskiego wśród uczniów
• Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań
• Promowanie i nagradzanie osiągnięć uczniów i nauczycieli


Regulamin konkursu:


1. Organizatorem Gminnego Konkursu z Języka Angielskiego „My first English exam” jest Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku.
2. Konkurs organizowany jest pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Kłomnice oraz wydawnictw: Oxford i Macmillan
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI
4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników.
5. Konkurs ma charakter indywidualny.
6. Uczniowie piszą test obejmujący materiał przewidziany w podstawie programowej dla klasy VI. Test będzie się składał z zadań przewidzianych w sprawdzianie z języka angielskiego po klasie VI.
7. Test trwa 60 min.
8. Testy będą sprawdzone i ocenione przez nauczycieli przybyłych na konkurs według klucza odpowiedzi.
9. Nagrody: przewiduje się przyznanie nagród za miejsca I, II, III oraz wyróżnień. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki, a nauczyciele podziękowania.
10. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu konkursu, po ogłoszeniu wyników przez nauczycieli w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku.
11. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych takich jak: imię i nazwisko uczestnika i nauczyciela-opiekuna, dane dotyczące szkoły uczestnika w celu promocji szkoły i wydarzenia. Uczestnicy wyrażają zgodę na robienie zdjęć podczas ich występów.
12. Szkoła biorąca udział w konkursie zobowiązana jest do wysłania zgłoszenia w formie elektronicznej i przesłania jej na adresy: daisy33@tlen.pl, renatagid@tlen.pl lub szkolagarnek@tlen.pl do końca lutego 2015r.
13. Kontakt w sprawach organizacyjnych konkursu: Izabela Canghelaris daisy33@tlen.pl tel. 606-802-840; Renata Chrostowska: renatagid@tlen.pl, tel. 665-190-650 lub s


Autor: R.Ch., dodano: 2015-02-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione