SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku

Ogłoszenia
Dyskoteka

W dniu 6 października 2015r. (wtorek) w Zespole Szkół w Garnku odbędzie się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Zapraszamy wszystkich uczniów na dyskotekę według następującego porządku:

Kl. I – III SP - 16.00 – 18.00
Kl. IV – VI - 16.00 – 19.00
Kl. I – III Gim. – 16. 00 – 20.00

Pamiętajcie o zgodach od rodziców oraz obuwiu zmiennym.
Zapraszamy serdecznie i życzymy udanej zabawy!!!


Autor: R.Ch., dodano: 2015-10-05

DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 października 2015r - we wtorek w godzinach od 17 do 18 odbędzie się dzień Otwartej Szkoły.
Serdecznie zapraszamy Rodziców na konsultacje z nauczycielami.


Autor: R.Ch., dodano: 2015-10-05

Ubezpieczenia dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowy opis warunków ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2015/ 2016 znajduje się w zakładce dokumenty szkolne.

Dokumenty szkolne


Autor: R.Ch., dodano: 2015-09-26

II Szkolny Konkurs Plastyczny "Moje wakacyjne wspomnienia"

ORGANIZATORZY
mgr Izabela Canghelaris,
Zespół Szkół
im. B. Prusa
ul. Szkolna 18
Garnek
42-270 Kłomnice
tel.: 34 3281 - 649
e-mail: szkolagarnek@tlen.pl

CELE KONKURSU
• rozwijanie twórczej aktywności uczniów poprzez kształtowanie ich wrażliwości estetycznej
• kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat

WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs jest adresowany dla uczniów klas I, II, III szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką w formacie A4. Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.) jest dowolna. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
Prace należy dostarczyć do 30 września 2015r. do p. Izabeli Canghelaris
Każda praca powinna być opatrzona następującymi danymi: - imię i nazwisko autora kartki oraz klasa,

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Ogłoszenie wyników nastąpi 6 października 2015r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.szkola-garnek.pl
Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody. Nagrody ufundowane przez Szkolną Kasę Oszczędności, natomiast opiekunowie – podziękowania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Organizatorzy:
Izabela Canghelaris


Autor: R.Ch., dodano: 2015-09-24

Konkurs "STOP DOPALACZOM!"

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „STOP DOPALACZOM !”

Organizatorzy konkursu:Nauczyciele ZS im. B. Prusa w Garnku: I. Raźniak, R.Chrostowska,
E. Makles.
Cele konkursu:
 1. Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych wśród uczniów.
 2. Kształtowanie umiejętności dokonywania świadomych i przemyślanych decyzji.
 3. Promowanie mody na nie zażywanie substancji psychoaktywnych jakimi są nowe narkotyki tzw. dopalacze przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 4. Informowanie uczniów o konsekwencjach zdrowotnych, społecznych i moralnych zażywania substancji psychoaktywnych.
 5. Zachęcanie uczniów do wzajemnej edukacji w zakresie negatywnego wpływu substancji psychoaktywnych na młody organizm.
 6. Informowanie młodzieży gdzie można szukać pomocy w przypadku problemu uzależnienia.
 7. Profilaktyka zażywania substancji psychoaktywnych.
 8. Promocja zdrowego stylu życia bez substancji uzależniających.

Uczestnicy konkursu:konkurs skierowany jest do uczniów dwóch grup wiekowych: klas V i VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum.
Zasady przeprowadzenia konkursu
 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu (indywidualnie) pracy tematycznej w formie prezentacji multimedialnej w programie Power Point.
 2. Praca konkursowa powinna zawierać minimum 15 slajdów.
 3. W pracach konkursowych nie wolno wykorzystywać rysunków/grafik oraz żadnych innych form naruszających prawa autorskie, nie mogą wzbudzać agresji.
 4. Praca powinna być interesująca, przyciągająca uwagę, może zawierać elementy graficzne związane z tematem (znaki, symbole), hasła dotyczące profilaktyki uzależnień.
 5. Autorem prac może być tylko jedna osoba, do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace autorstwa uczestników, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie zostały wcześniej publikowane.
 6. Konkurs składa się z jednego etapu: szkolnego.
 7. Prezentacje multimedialne należy dostarczyć na płycie CD do szkolnych organizatorów lub przesłać na adres mailowy: renatagid@tlen.pl.
 8. Prace należy złożyć w terminie do 20 października 2015r.
 9. Ogłoszenie konkursu nastąpi do dnia 30 października 2015 roku.
 10. Ocenie podlegać będzie:zgodność pracy z regulaminem,pomysłowość i trafność argumentów, estetyka pracy.


  Autor: I.R., dodano: 2015-09-14

  ZEBRANIE Z RODZICAMI

  Serdecznie zapraszamy na Zebranie z Rodzicami,
  które odbędzie się 15 września 2015r. o godz. 17.00.(wtorek)


  Autor: I.R., dodano: 2015-09-10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione