SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku

Ogłoszenia
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Twórcach Literatury

CELE KONKURSU:
1.Zainteresowanie uczniów biografią i twórczością Henryka Sienkiewicza, Władysława Stanisława Reymonta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej.
2.Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
3.Zainteresowanie uczniów literaturą polską.
4.Kształcenie umiejętności poszukiwania i selekcjonowania informacji.

REGULAMIN
1.Organizatorem IV Powiatowego Konkursu o Twórcach Literatury - Polscy Laureaci Literackiej Nagrody Nobla jest Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku.
2.Konkurs odbędzie się w formie testu pisemnego, na którego napisanie organizatorzy przewidują 45 minut.
3.Uczestników obowiązuje znajomość biografii polskich laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie literatury oraz wiedza na temat ich dorobku literackiego.
4.Do konkursu przystąpić mogą uczniowie klas I - III gimnazjum oraz klas IV- VI szkół podstawowych.
5.Szkoła może zgłosić 3 uczniów z każdej kategorii wiekowej.
6.Konkurs ma charakter indywidualny.
7.Prace oceniać będzie niezależne jury, powołane przez organizatora.
8.Jury przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
9.Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy, a opiekunowie pamiątkowe podziękowania.
10.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału zainteresowanej szkoły do pani Joanny Wójcik lub pani Doroty Kozłowskiej do dnia 13 lutego 2017 roku :
a)osobiście;
b telefonicznie pod numerem (34) 328-16-49,
c)e-mailem pod adresem: szkolagarnek@tlen.pl lub joannawojcik76@go2.pl;
d)pocztą na adres: Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku, Garnek, ul. Szkolna 18, 42-270 Kłomnice;
11.Konkurs odbędzie się w dniu 24 lutego 2017r. o godz. 10.15 w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku. W tym dniu nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu.
12.Osoba do kontaktu: Joanna Wójcik: joannawojcik76@go2.pl lub szkolagarnek@tlen.pl, tel. 34 3281 649 (Zespół Szkół w Garnku).
13. Proponowana literatura :
a)Encyklopedia szkolna: Literatura i nauka o języku, WSiP, Warszawa 1999.
b)Literatura polska, PIW, Warszawa 1993;
c)Strony internetowe:
- http://culture.pl/
- http://pl.wikipedia.org
oraz wiadomości zawarte w podręcznikach do języka polskiego.


Autor: I.R., dodano: 2017-02-21

KONKURS WALENTYNKOWY

IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY W JĘZYKU ANGIELSKIM
„BE MY VALENTINE”

ORGANIZATORZY
mgr Izabela Canghelaris,
mgr Renata Chrostowska
Zespół Szkół im. B. Prusa
w Garnku ul. Szkolna 18 (tel: 34 3281 - 649)
e-mail: szkolagarnek@tlen.pl

CELE KONKURSU
• rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych,
• przybliżenie tradycji obchodzenia Walentynek w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich,
• rozwijanie twórczej aktywności uczniów poprzez kształtowanie ich wrażliwości estetycznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie przez uczniów klas czwartych, piątych i szóstych dowolną techniką, i w dowolnym formacie pracy plastycznej dotyczącej Święta Zakochanych z życzeniami w języku angielskim. Kartki należy dostarczyć do 17 lutego 2017 na adres organizatora.
Każda praca powinna być opatrzona następującymi danymi: - adres i tel. szkoły,
- imię i nazwisko opiekuna.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Ogłoszenie wyników nastąpi 28 lutego 2017.
Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.szkola-garnek.pl
Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody, natomiast opiekunowie – podziękowania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Izabela Canghelaris
Renata Chrostowska


Autor: R.Ch., dodano: 2017-02-14

DYSKOTEKA WALENTYNKOWA

Serdecznie zapraszamy na dyskotekę z okazji "Walentynek", która odbędzie się we wtorek 14 lutego 2017r.
Od 16.00 do 18.00 klasy I-III
od 16.00 do 20.00 klasy IV - VI i gimnazjum
Wstęp 1 zł.

Serdecznie zapraszamy.


Autor: R.Ch., dodano: 2017-02-12

KONKURS INFORMATYCZNY

Szkolny Konkurs Informatyczny
„Bezpieczny Internet”
przeznaczony dla uczniów klas IV-VI oraz I-III gimnazjum

Regulamin Konkursu

1. Cele konkursu:
• propagowanie zasad bezpieczeństwa i zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z użytkowaniem
Internetu (m. in. cyberprzemoc, oszustwa, piractwo komputerowe itp.);
• kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy i agresji wśród dzieci;
• zastosowanie różnych technik komputerowych w prezentacji tematu;
• wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności.

2. Forma konkursu:
• prezentacja multimedialna o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu – klasy IV - VI oraz I-III gimnazjum. Formą przeprowadzenia konkursu jest prezentacja multimedialna wykonana indywidualnie w programie Microsoft Office PowerPoint.
Prezentacja powinna składać się z maksymalnie 20 slajdów, na których musi znaleźć się: tytuł pracy, bibliografia, autor, grafika, netykieta.
Prace należy zapisać na płytach CD lub pendrive.
Termin nadsyłania prac: 1 marzec 2017 r.
Ogłoszenie wyników: 6 marzec 2017r.

3. Ocena konkursu
Organizatorzy oceniając prezentacje multimedialne będą brali pod uwagę:
• wartość merytoryczną pracy
• sposób zaprezentowania pracy (trafność przekazu)
• oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy
• stronę artystyczną pracy
• techniczną jakość pracy

4. Nagrody:
Za pierwsze, drugie i trzecie miejsca przewidziano nagrody i dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE.
Organizator konkursu:
I. Raźniak
R.Chrostowska

Prace należy składać do organizatorów konkursu !


Autor: R.Ch., dodano: 2017-02-10

Reforma oświaty

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat zmian w edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela i organu prowadzącego szkołę Reforma edukacji


Autor: R.Ch., dodano: 2017-02-08

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na zebranie z rodzicami, które odbędzie się
12 stycznia 2017r. (czwartek) o godzinie 17.00.


Autor: I.R., dodano: 2017-01-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione