SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku

Ogłoszenia
Inauguracja roku szkolnego 2017/18

Dnia 4 września 2017 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2017/2018.
O godz. 9.30 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta dla uczniów, nauczycieli i rodziców
w Kościele Parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Garnku.
O godz. 10.30 odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Garnku, po części oficjalnej uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami w klasach.

Serdecznie zapraszamy.

Dowozy uczniów w dniu 4 września 2017r.

Przywóz i odwóz uczniów do szkoły:

Rano, kolejno:
trasa Piaski-Kajetanowice
trasa Chmielarze
trasa Rzeki Wielkie
trasa Karczewice - Niwki
Wyjazd autobusu szkolnego spod szkoły 8:40

Południe,kolejno:
trasa Piaski- Kajetanowice
trasa Chmielarze
trasa Rzeki Wielkie
trasa Karczewice - Niwki
Wyjazd autobusu szkolnego spod szkoły 11:30


Autor: I.R., dodano: 2017-08-27

Zakończenie roku szkolnego 2016/17

23 czerwca 2017r. odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017. O godzinie 8.00 odbędzie się zakończenie roku szkolnego w sali gimnastycznej
ZS im. B. Prusa w Garnku.
Serdecznie zapraszamy.


Autor: I.R., dodano: 2017-06-22

Podręczniki z dotacji

W dniu 19.06.2017r. (poniedziałek) prosimy o zwrot do biblioteki książek z dotacji.


Autor: I.R., dodano: 2017-06-18

ENGLISH SONGS FESTIVAL 2017

Konkurs odbędzie się w dniu 15 maja 2017 (poniedziałek) w budynku naszej szkoły (na parterze w sali gimnastycznej) przy ulicy Szkolnej 18 w Garnku o godz. 9.00
Cele konkursu:
• Doskonalenie znajomości języka angielskiego
• Szerzenie zainteresowania nauki języka angielskiego wśród uczniów
• Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań
• Promowanie i nagradzanie osiągnięć uczniów i nauczycieli
• Realizacja celów językowych poprzez zdrową rywalizację i dobrą zabawę
Regulamin konkursu:
1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I –III(kategoria I) oraz IV –VI(kategoria II) szkoły podstawowej, którzy pod opieką nauczyciela języka angielskiego przygotują piosenkę w języku angielskim. Dla klas I-III SP prosimy wybierać piosenki z dowolnego podręcznika do nauki języka angielskiego odpowiadające poziomem znajomości języka uczniom danej klasy lub dowolną piosenkę o tematyce i stopniu trudności dostosowanym do poziomu dziecka na I etapie edukacyjnym (piosenki śpiewane w oryginale przez dzieci). Dla klas IV-VI natomiast może to być piosenka z repertuaru dowolnie wybranego artysty śpiewającego w języku angielskim. Warunkiem jej wyboru jest tylko brak niecenzuralnych słów, przekleństw itp.
2. Piosenka musi być zaśpiewana w języku angielskim i posiadać minimum 2 (dla klas I-III) lub 3 (dla klas IV-VI) zwrotki.
3. W konkursie biorą udział tylko soliści. Każda szkoła może wystawić maksymalnie czterech solistów (w tym maksymalnie dwóch w jednej kategorii)
4. Uczniowie muszą mieć zapewniony podkład do piosenki na płycie CD lub pendrive. Dopuszczalne jest wykonanie piosenki „a capella”. Pełny playback jest niedozwolony. Prosimy o wcześniejsze dostarczenie utworów celem sprawdzenia jakości dźwięku. Ułatwi to pracę obsługującym sprzęt muzyczny, a jury i słuchającym zapewni przyjemny odbiór śpiewanych piosenek.
5. Organizator dysponuje sprzętem odtwarzającym podkłady muzyczne na płytach CD. Jeśli nauczyciel przygotowujący chciałby sam akompaniować uczestnikom, proszony jest o przywiezienie swojego instrumenty muzycznego.
6. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych takich jak: imię i nazwisko uczestnika i nauczyciela-opiekuna, dane dotyczące szkoły uczestnika w celu promocji szkoły i wydarzenia.


Autor: R.Ch., dodano: 2017-04-21

ENGLISH SONGS FESTIVAL 2017 cd

7. Uczestnicy będą oceniani przez specjalnie powołane jury. Jury będzie oceniać:
- talent muzyczny
- poprawność językową
- ogólny wyraz artystyczny
8. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły: www.szkola-garnek.pl w zakładce: (ogłoszenia)
9. Uczniowie przychodzą na konkurs ze swoim opiekunem, który jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. Dojazd na konkurs na koszt własny.
10. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu konkursu, po ogłoszeniu wyników przez nauczycieli w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku.
11.Do dnia 30.04.2017 należy wyrazić chęć udziału i przesłać potwierdzenie uczestnictwa na adres szkolagarnek@tlen.pl w postaci wypełnionej karty konkursowej. W temacie proszę wpisać „PIOSENKA ANGIELSKA” Zgłoszenie można przesłać również na adres szkoły pocztą:
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa
Garnek ul Szkolna 18 42-270 Garnek

Serdecznie zapraszamy!!!
Organizatorzy:Małgorzata Zięba
Izabela Canghelaris
Renata Chrostowska

Karta zgłoszeniowa Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Angielskiej
w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku powinna zawierać następujące informacje:
ENGLISH SONGS FESTIVAL 2017
SZKOŁA
ADRES
TEL./FAX
NAUCZYCIEL PRZYGOTOWUJĄCY UCZESTNIKÓW
TEL. KONTAKTOWY NAUCZYCIELA
E-MAIL
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
KLASA
PREZENTOWANE DZIEŁO
PRZYBLIŻONY CZAS TRWANIA PREZENTACJI


Autor: R.Ch., dodano: 2017-04-21

Kwadrans Matematyczny

Cele konkursu:
1.Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
2.Rozwijanie zainteresowań matematycznych.
3.Stworzenie możliwości sprawdzenia stanu wiedzy i umiejętności matematycznych.
4.Uczenie zasad właściwego współzawodnictwa.
5.Integracja środowiska uczniów i nauczycieli.
Regulamin konkursu:
1.Konkurs organizowany jest 14 marca 2017r. o godz. 10.00 przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku, ul. Szkolna 18, który jest gospodarzem imprezy.
2.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. Zadaniem uczestników będzie wykazanie się wiedzą matematyczną i umiejętnościami z zakresu szkoły podstawowej.
3.Uczniowie będą indywidualnie rozwiązywać arkusz z przygotowanymi zadaniami, zgodnie z podstawą programową. Konkurs będzie trwał 60 minut. Uczniowie przynoszą ze sobą przybory do pisania oraz komplet przyborów do geometrii. Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatora.
4.Każdą szkołę może reprezentować jeden lub dwóch uczniów wraz z nauczycielem opiekunem.
5.Prace oceniać będzie jury.
6.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału zainteresowanej szkoły do pani Agnieszki Dróżdż do dnia 3 marca 2017 roku:
-telefonicznie pod numerem (34) 328 -16 – 49 lub 662 182 247;
-e-mailem pod adresem: szkolagarnek@tlen.pl lub agnieszka.drozdz1@gmail.com,
-pocztą na adres: Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku, Garnek, ul. Szkolna 18, 42- 270 Kłomnice.
7.Zgłoszenie musi zawierać nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów, imię i nazwisko opiekuna.


Autor: I.R., dodano: 2017-02-24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione