SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku


Dziecko w ruchu drogowym

Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku pozyskał fundusze z firmy ubezpieczeniowej PZU S.A. na realizację zadania prewencyjnego. W złożonym przez szkołę wniosku o dofinansowanie zaplanowano zakup elementów miasteczka ruchu drogowego. Po zapoznaniu się z ofertami pomocy dydaktycznych wybrano zestaw „Dziecko w ruchu drogowym” z firmy Edukacja Polska. W skład zakupionych pomocy dydaktycznych wchodzą: makiety pojazdów (ambulans, samochód policyjny, wóz strażacki, autobus, autobus szkolny, samochód osobowy, samochód ciężarowy, rower), znaki drogowe (12 szt.), sygnalizatory świetlne dla pieszych (2 szt.), dla kierowców (2 szt.); przejście dla pieszych (2 szt.) oraz akcesoria pomocnicze. Zestaw stanowi minimiasteczko ruchu drogowego, umożliwiające aktywne uczestnictwo dzieci w zajęciach symulujących wiele różnych sytuacji na drodze. Atrakcyjna zabawa z wykorzystaniem tej pomocy stymuluje rozwój psychoruchowy dzieci, umożliwia prowadzenie obserwacji i zdobywanie doświadczeń w warunkach zbliżonych do naturalnych sytuacji drogowych. Przy pomocy zestawu można szybko zbudować w sali gimnastycznej, w klasie lub na korytarzu szkolnym różne skrzyżowania, w tym także podobne do skrzyżowań w najbliższym sąsiedztwie szkoły. Zakupione pomoce dydaktyczne zostaną również wykorzystane na zajęciach wychowania komunikacyjnego.

Wróć

Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione