SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku


II Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2019”

29 marca 2019r. odbył się II Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2019”.
Jego celem było: rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego, kształtowanie postaw dbałości o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, doskonalenie umiejętności wykorzystywania znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w praktyce pisarskiej, wdrażanie uczniów do samokontroli i samokształcenia w zakresie poprawności ortograficzno-interpunkcyjnej, a także integrowanie społeczności szkół podstawowych powiatu częstochowskiego.
Uczestnikami byli uczniowie z 11 szkół powiatu częstochowskiego: ZSP w Borownie, SP w Dąbrowie Zielonej, SP w Kłomnicach, SP w Olbrachcicach, ZSP w Przyrowie, SP w Rzerzęczycach, SP w Skrzydlowie, SP w Witkowicach, SP w Zawadzie, SP w Zrębicach oraz SP w Garnku.
Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych – kl. I – III sp, IV- VI oraz VII,V II i III gimnazjum.
Uczniowie pisali dyktando dostosowane do wieku. W każdej kategorii laureat I miejsca otrzymał tytuł „Mistrza Ortografii 2019”.
Wyniki były następujące:
kategoria klas I – III:
I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” – Borys Derda, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach,
II miejsce – Martyna Bochenek, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przyrowie,
III miejsce – Adrianna Barczyk, Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Witkowicach,
wyróżnienie – Mieszko Gromala, ,Szkoła Podstawowa im. G. Piramowicza w Kłomnicach i Norbert Wiewiórowski, Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Garnku;
kategoria klas IV- VI :
I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” – Natalia Piasecka, Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Zawadzie,
II miejsce – Angelika Rak, Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej,
III miejsce – Martyna Migalska, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przyrowie
wyróżnienie: Mateusz Dróżdż, Szkoła Podstawowa im. G. Piramowicza w Kłomnicach;
kategoria klas: VII, VIII i III gimnazjum:
I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” – Lena Anklewicz, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach,
II miejsce – Julia Kosela, Zespół Szkolno -Przedszkolny w Borownie,
III miejsce – Dawid Tutka, Szkoła Podstawowa im. G. Piramowicza w Kłomnicach;
wyróżnienie – Hanna Adamus, Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Zrębicach.
Konkursowi towarzyszyło Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy konkursu.

jezycjada.jpg

Wróć

Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione