SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku


WARSZTATY STOP PRZEMOCY W RODZINIE

ZAJĘCIA EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEMOCY, AGRESJI, KONFLIKTÓW
23 października 2018 roku odbyły się w szkole zajęcia edukacyjne ukierunkowane na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, agresji i konfliktom dla uczniów klasy piątej. Warsztaty zorganizowała pani Katarzyna Fabrykowska pedagog szkoły we współpracy z panią Małgorzatą Szafraniec pracownikiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłomnice. Celem zajęć było kształtowanie u uczniów właściwych postaw prospołecznych opartych na poszanowaniu godności każdego człowieka i cenionych przez niego wartości; uświadomienie różnic między konfliktem, agresją a przemocą w środowisku rodzinnym; usystematyzowanie wiedzy na temat aktualnych przepisów prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem „Niebieskiej Karty”. Dwugodzinne warsztaty - ciekawie i w przystępny dla uczniów sposób, w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeń, zabaw – poprowadzili pani Małgorzata Szafraniec oraz dzielnicowy pan Bogumił Trejtowicz. Po zajęciach uczniowie otrzymali ulotki informacyjne na temat instytucji pomagających w trudnych sytuacjach oraz z wybranymi przepisami prawa.

DSCN0646.JPG

Wróć

Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione