SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku


Akademie z okazji Dnia Patrona i Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 12 października 2018r. w naszej szkole odbyły się dwie akademie: uroczystość poświęcona Patronowi Szkoły oraz występ uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
O godz. 9.00 w sali gimnastycznej spotkali się przedszkolaki oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Garnku. Przybyli również nauczyciele, pracownicy obsługi oraz zaproszeni goście – przedstawiciele władz gminnych, radni i rodzice. Gospodarzem spotkania była Pani Dyrektor Katarzyna Jurkowska.
Po odśpiewaniu hymnów i krótkiej części oficjalnej uczniowie z kl. III gimnazjum zaprezentowali bogaty i różnorodny program artystyczny pod hasłem „Bolesław Prus, wielbiciel Nałęczowa”. Przybliżyli obecnym życie i twórczość pisarza oraz podkreślili jego związek z uzdrowiskiem w Nałęczowie.
Następnie rozpoczęła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Zebrani zobaczyli specjalny, okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczniów, wysłuchali piosenek śpiewanych przez wokalistów: Nadię Kowalską, Maję Górę i Pawła Kowalskiego. Występujący wyrazili wdzięczność kadrze pedagogicznej i pracownikom obsługi za trud nauczania i wychowania młodego pokolenia. Do życzeń uczniowie dołączyli także kwiaty.
W imieniu samorządu gminy głos zabrała p. Ewa Dąbrowska. Potem przemawiali radni Gminy Kłomnice: p. Wiesława Jędras i p. Sławomir Jurczyk oraz Przewodnicząca Rady Rodziców –
p. Agata Sojda.
Wszyscy podkreślali znaczenie pracy nauczycieli, doceniali ich troskę o dobro wychowanków i życzyli wiele sukcesów. Na zakończenie akademii głos zabrała p. Dyrektor Katarzyna Jurkowska, która podziękowała swoim pracownikom za ciężką pracę, dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym zawodzie.
Zwieńczeniem uroczystości było spotkanie przy kawie i ciastkach.
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie akademii: p. Ilona Raźniak, p. Dorota Kozłowska,
p. Luiza Juszczyk i p. Paweł Szumlas.

Wróć

Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione