SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku


Wyniki III POWIATOWEGO KONKURSU GAZETEK SZKOLNYCHI

III Powiatowy Konkurs Gazetek Szkolnych z dodatkiem promującym czytelnictwo w Szkole Podstawowej im. B. Prusa w Garnku
Po raz trzeci w Szkole Podstawowej im. B. Prusa w Garnku został zorganizowany Powiatowy Konkurs Gazetek Szkolnych z dodatkiem promującym czytelnictwo, nad którym patronat objęło Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich - Oddział w Częstochowie. Poprzez udział w tym konkursie uczestnicy mają możliwość promowania działalności redakcji gazetki szkolnej, rozwijania umiejętności dziennikarskich, polonistycznych, społecznych, wymiany doświadczeń między redakcjami gazetek, a także promowania czytelnictwa. W III Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych z dodatkiem promującym czytelnictwo uczestniczyło 7 szkół z powiatu częstochowskiego oraz Częstochowy. Komisja konkursowa w składzie: p. Józef Żmudziński - organizator Częstochowskiego Przeglądu Gazet Szkolnych, doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie oraz p. Katarzyna Kucharzewska - nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie dokonała wnikliwej oceny gazetek według ustalonych wcześniej kryteriów, wśród których znalazły się: oryginalność i dobór treści, walory dydaktyczno - wychowawcze, różnorodność tematyki i form wypowiedzi dziennikarskiej, styl wypowiedzi, poprawność ortograficzna i językowa, opracowanie techniczne i szata graficzna oraz profesjonalizm formalny (numeracja stron, stopka redakcyjna).

Wyniki III Powiatowego Konkursu Gazetek Szkolnych z dodatkiem promującym czytelnictwo są następujące:
kategoria - szkoły podstawowe
I miejsce "Cool School" - Szkoła Podstawowa nr 49 w Częstochowie
"Prus News" - Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Garnku
II miejsce "Limonka" - Szkoła Podstawowa im. G. Piramowicza w Kłomnicach
III miejsce "Dla nas o nas" - Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie
wyróżnienie "Lustro Szkoły" - Szkoła Podstawowa im. M. Kacprzaka w Starym Cykarzewie
kategoria - szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce "Echo Samochodówki" - Zespół Szkół Samochodowo - Budowlanych w Częstochowie
"Twój LOS" - Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie
Gazetki szkolne z dodatkiem promującym czytelnictwo można było czytać i oglądać podczas pokonkursowej wystawy, która odbyła się w dniach 12-20 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej im. B. Prusa w Garnku. Wśród wyeksponowanych gazetek znalazły się również numery z I i II edycji konkursu. Aktualnie wystawa znajduje się w czytelni naukowej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie.
Joanna Wójcik - nauczycielka SP w Garnku

pn.jpg

Wróć

Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione