SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku


V Powiatowy Konkurs "Kwadrans Matematyczny"

W dniu 14 marca 2018r. w Szkole Podstawowej im B. Prusa w Garnku odbył się V Powiatowy Konkurs "Kwadrans matematyczny" zorganizowany przez nauczycieli matematyki : p. A. Dróżdż,
p. I. Raźniak i p. E. Wrońską. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością radny Gminy Kłomnice
p. Sławomir Jurczyk.

Na początku uczennice klasy II gimnazjum powitały gości, a następnie przedstawiły prezentację dotyczącą Światowego Dnia Liczby PI, który był obchodzony 14 marca. Z tej okazji reprezentanci różnych szkół przywieźli na konkurs plakaty związane z liczbą PI.
Potem zaczęła się rywalizacja konkursowa. Wzięło w niej udział dwudziestu uczniów z jedenastu szkół podstawowych (Częstochowa, Kłomnice, Zawada, Skrzydlów, Konary, Rzerzęczyce, Witkowice, Małusy Wielkie, Cykarzew Stary, Borowno i Garnek).
Konkurs miał formę pisemnego testu, który składał się z dwudziestu zadań zamkniętych i czterech zadań otwartych. Po wysiłku umysłowym dla wszystkich uczestników zmagań konkursowych przygotowany był poczęstunek. Czekając na wyniki, uczniowie wykonywali kolorowe sześciany.
Po sprawdzeniu testów ogłoszono wyniki:

I miejsce –Damian Kuc, uczeń SP w Rzerzęczycach;
II miejsce –Bartosz Mucha, uczeń SP w Borownie;
III miejsce –Jan Fabrykowski, uczeń SP w Skrzydlowie;
Wyróżnienie- Marta Kaźmińczuk, uczennica SP w Borownie oraz Natalia Misiewicz, uczennica SP w Garnku.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody i dyplomy, a pozostali uczestnicy dyplomy i nagrody pocieszenia. Na zakończenie pani dyrektor Katarzyna Jurkowska oraz radny Gminy Kłomnice p. Sławomir Jurczyk pogratulowali wyróżnionym uczniom oraz podziękowali wszystkim uczestnikom za udział w "Kwadransie matematycznym". Zwrócili się również do nauczycieli i wyrazili uznanie za przygotowanie uczniów do rywalizacji z zakresu matematyki.
Laureatom i ich opiekunom gratulujemy a pozostałym uczniom dziękujemy za przybycie na konkurs.
Dziękujemy za okazane wsparcie przy organizacji konkursu: pani Dyrektor Katarzynie Jurkowskiej, Starostwu Powiatowemu, Wójtowi Gminy Kłomnice p. Piotrowi Juszczykowi, radnemu Gminy Kłomnice p. Sławomirowi Jurczykowi, p. Tomaszowi Drabowi- właścicielowi Sklepu Evita,
p. Mariuszowi Szafrańcowi- właścicielowi sklepu SOFTMAR.

km.jpg

Wróć

Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione