SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku


I Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Utworów B. Prusa

12 maja 2017 r. w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku odbył się I Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Utworów Bolesława Prusa. Celem konkursowych zmagań było zainteresowanie uczniów Częstochowy i powiatu częstochowskiego twórczością Bolesława Prusa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, zainteresowanie uczniów literaturą polską oraz kształcenie umiejętności pięknego czytania.
W konkursie uczestniczyło 13 uczniów z 5 szkół podstawowych oraz 15 uczniów z 5 gimnazjów z terenu powiatu częstochowskiego i pajęczańskiego, a byli to reprezentanci: SP w Konarach, SP w Witkowicach, SP w Garnku, SP w Kłomnicach, SP w Dąbrowie Zielonej, Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy, Gimnazjum w Kruszynie, Gimnazjum w Witkowicach Gimnazjum w Konarach oraz Gimnazjum w Garnku.
O prawidłowy przebieg konkursowej rywalizacji dbała komisja w składzie: Pani Renata Krawiec - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach, Pani Małgorzata Smolarczyk - bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach oraz Pan Józef Żmudziński - doradca z Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.
Uczestników konkursu zaszczyciła swą obecnością Pani Barbara Mizera - Sekretarz Gminy Kłomnice oraz Radna Powiatu Częstochowskiego.

Laureatami I Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania Utworów Bolesława Prusa w kategorii szkół podstawowych zostali:
I miejsce - Mateusz Frymus - Szkoła Podstawowa w Kłomnicach
II miejsce - Maja Olszewska- Szkoła Podstawowa w Witkowicach
III miejsce - Martyna Grzywna - Szkoła Podstawowa w Garnku
Wyróżnienia w kategorii szkół podstawowych otrzymali: Kornelia Michoń ze Szkoły Podstawowej w Konarach, Natalia Misiewicz ze Szkoły Podstawowej w Garnku oraz Mateusz Wójcik ze Szkoły Podstawowej w Garnku.

Laureatami I Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania Utworów Bolesława Prusa w kategorii gimnazjów zostali:
I miejsce - Gabriela Dobrzańska - Gimnazjum w Konarach
II miejsce - Dominika Peszke - Gimnazjum w Kruszynie
III miejsce - Patrycja Boral - Gimnazjum w Garnku
Wyróżnienie: Paulina Stefaniak - Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy, Monika Borowiecka - Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy, Kamil Urbańczyk - Gimnazjum w Witkowicach, Zuzanna Kosmala - Gimnazjum w Garnku.

Laureaci zostali nagrodzeni książkami oraz upominkami rzeczowymi. Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom konkursu dyplomami oraz drobnymi upominkami.

Wróć

Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione