SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku


IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Twórcach Literatury

6 marca 2017 r. w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku odbył się IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Twórcach Literatury. Tegoroczna edycja poświęcona została życiu i twórczości polskich laureatów Literackiej Nagrody Nobla. Celem konkursowych zmagań było zainteresowanie uczniów Częstochowy i powiatu częstochowskiego literaturą ojczystą, dorobkiem literackim Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej oraz promocja czytelnictwa.
W konkursie uczestniczyło 12 uczniów z 5 szkół podstawowych oraz 31 uczniów z 11 gimnazjów z terenu powiatu częstochowskiego i Częstochowy. Z testem konkursowym zmagali się reprezentanci: SP im. Jana Pawła II w Rudnikach, SP nr 2 w Koniecpolu, SP w Poraju, SP w Garnku, SP w Konarach, Gimnazjum nr 2 w Koniecpolu, Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej, Gimnazjum nr 20 w Częstochowie, Gimnazjum w Starym Cykarzewie, Gimnazjum nr 7 w Częstochowie, Gimnazjum w Kruszynie, Gimnazjum w Widzowie Gimnazjum w Konarach, Gimnazjum w Rędzinach, Gimnazjum nr 18 w Częstochowie oraz Gimnazjum w Garnku.
O prawidłowy przebieg konkursowej rywalizacji dbała komisja w składzie: Pani Katarzyna Sosnowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach, Pani Beata Wyrwał - nauczyciel Zespołu Szkół w Kłomnicach oraz Pani Małgorzata Smolarczyk - bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach.
Podczas konkursu obecni byli goście: Sekretarz Gminy Kłomnice oraz Radna Powiatu Częstochowskiego - Pani Barbara Mizera oraz Radny Powiatu Częstochowskiego - Pan Leszek Wiśniewski.

Laureatami IV Powiatowego Konkursu o Twórcach Literatury Polscy Laureaci Literackiej Nagrody Nobla w kategorii szkół podstawowych zostali:
I miejsce - Małgorzata Pałasińska - Szkoła Podstawowa w Poraju
II miejsce - Bartosz Berski- Szkoła Podstawowa w Konarach
III miejsce - Igor Grzesiczak - Szkoła Podstawowa w Rudnikach, Julia Kowalczyk - Szkoła Podstawowa w Koniecpolu
Wyróżnienia w kategorii szkół podstawowych otrzymali: Mikołaj Misiewicz ze Szkoły Podstawowej w Konarach oraz Ewelina Tądel ze Szkoły Podstawowej w Rudnikach.

Laureatami IV Powiatowego Konkursu o Twórcach Literatury Polscy Laureaci Literackiej Nagrody Nobla w kategorii gimnazjów zostali:
I miejsce - Nina Ambroży - Gimnazjum nr 7 w Częstochowie
II miejsce - Weronika Kozieł - Gimnazjum nr 7 w Częstochowie
III miejsce - Paulina Dróżdź - Gimnazjum w Garnku Rafał Fyda - Gimnazjum w Koniecpolu
Wyróżnienie: Sandra Zielińska z Gimnazjum nr 20 w Częstochowie.
Laureaci zostali nagrodzeni książkami, karnetami do Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie (gimnazjaliści) , karnetami do Ośrodka Kultury Filmowej w Częstochowie (gimnazjaliści) oraz upominkami rzeczowymi. Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom konkursu dyplomami oraz drobnymi upominkami.

Wróć

Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione