SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku


Zakończenie roku szkolnego 2015/16

W dniu 24 czerwca 2016r. odbyło się w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/16, na którym pożegnano klasę III Gimnazjum. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: radny Powiatu Częstochowskiego: Pan Leszek Wiśniewski, radni Gminy Kłomnice: Pani Anna Koza i Pani Wiesława Jędras, Ksiądz Proboszcz Alojzy Zatoń, Pani Małgorzata Smolarczyk i rodzice uczniów. Pani Dyrektor Anida Chybalska skierowała do absolwentów kilka ciepłych słów. Podziękowała uczniom za współpracę, aktywność, pracę na rzecz szkoły, którą wielokroć podejmowali z własnej inicjatywy, uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach, akcjach, akademiach i uroczystościach szkolnych. Kilku uczniów III klasy Gimnazjum zostało nagrodzonych specjalnymi nagrodami za aktywność i pracę na rzecz szkoły. Byli wśród nich Dawid Witczak, Kamil Karbowiak, Adam Klec, Jakub Bednarczyk, Błażej Ledwan, Kamil Basiński i Szymon Bilnicki. Otrzymali oni atrakcyjne nagrody i dyplomy oraz statuetki „Złotych rączek”. Podziękowano również za współpracę rodzicom, którzy pracowali w Radzie Rodziców i wspierali szkołę swoją pracą i zaangażowaniem w organizację wielu dochodowych imprez. Czworo uczniów otrzymało świadectwa ukończenia Gimnazjum w Garnku z wyróżnieniem: Dawid Witczak, Kamil Basiński, Kamil Karbowiak i Patrycja Cielebiaś. Rodzice trzech uczniów otrzymali też listy gratulacyjne.
Klasa III pod kierownictwem wychowawczyni, pani Małgorzaty Zięby, przygotowała bardzo ciekawą, pełną przemyśleń i zadumy część artystyczną, którą pożegnała szkołę. Wielu uczniów i nauczycieli nie było w stanie powstrzymać łez słysząc ciepłe słowa podziękowań i przesłania na przyszłość tych młodych ludzi. Sala gimnastyczna, na której odbywała się uroczystość, była udekorowana wieloma sentencjami, z których jedna brzmiała: „Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, aby się rozwijać.” Życzymy absolwentom Gimnazjum w Garnku, jak również pozostałym uczniom, aby nigdy nie przestali się rozwijać i zawsze dążyli do doskonałości. Uczniowie klasy III złożyli zgodnie z tradycją szkoły ślubowanie i przekazali sztandar szkoły swoim młodszym o rok kolegom i koleżankom z klasy II. Klasa II pożegnała klasę III i jej uczniowie wręczyli swoim starszym kolegom upominki pożegnalne. Uroczyste zakończenie dotyczyło w szczególny sposób również klasy VI, której wychowawczynią była Pani Agnieszka Dróżdż. Pani Dyrektor rozdała uczniom tej klasy świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Garnku. Dla wielu z nich były to świadectwa z wyróżnieniem.
Zakończenie roku szkolnego było też uroczystością pożegnalną dla nauczycielki klasy „0”, pani Grażyny Garbowskiej, która odeszła na zasłużoną emeryturę po 36 latach pracy. Pani Grażyna została serdecznie pożegnana przez swoich wychowanków i ich rodziców, nauczycieli, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz Pana Wicewójta Adama Śliwakowskiego, który przeczytał list od Pana Wójta Piotra Juszczyka z podziękowaniem za wieloletnią pracę, zasługi i najlepszymi życzeniami na dalsze lata życia na emeryturze.

wakacje.jpg

Wróć

Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione