SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku


Konkurs Wiedzy o Twórcach Literatury

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Twórcach Literatury wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku. Dwie poprzednie edycje konkursu były związane z życiem i twórczością Bolesława Prusa oraz Adama Mickiewicza.
4 marca 2016 r. w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku odbyła się trzecia edycja tego konkursu, poświęcona życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Celem konkursowych zmagań było włączenie się uczniów Częstochowy i powiatu w obchody ogłoszonego przez Sejm RP Roku Henryka Sienkiewicza, a także zainteresowanie uczniów literaturą ojczystą oraz promocja czytelnictwa. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła poseł na Sejm pochodząca z naszej gminy Pani Lidia Burzyńska.
W konkursie uczestniczyło 37 uczniów z 13 gimnazjów z terenu powiatu częstochowskiego i Częstochowy. Z testem konkursowym zmagali się reprezentanci: Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zawadzie, Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej, Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie, Gimnazjum nr 20 w Częstochowie, Gimnazjum w Starym Cykarzewie, Gimnazjum nr 5 w Częstochowie, Gimnazjum w Kruszynie, Gimnazjum w Rzerzęczycach, Gimnazjum nr 2 w Rudnikach, Gimnazjum w Skrzydlowie, Gimnazjum w Kłomnicach, Gimnazjum nr 18 w Częstochowie oraz Gimnazjum w Garnku.
Podczas konkursu obecni byli goście: Pani Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, Wójt Gminy Kłomnice – Pan Piotr Juszczyk, radne Gminy Kłomnice, Panie: Anna Koza i Wiesława Jędras.
O prawidłowy przebieg konkursowej rywalizacji dbała komisja w składzie: Pani Katarzyna Kucharzewska - bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej przy RODN "WOM" w Częstochowie, Pan Józef Żmudziński - doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie oraz Pani Małgorzata Smolarczyk - bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach
Laureatami III Powiatowego Konkursu o Twórcach Literatury Życie i Twórczość Henryka Sienkiewicza zostali:

I miejsce - Magda Musiał - Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej
II miejsce - Anna Jureczko - Gimnazjum w Zawadzie, Dawid Witczak - Gimnazjum w Garnku
III miejsce - Monika Frymus - Gimnazjum w Kłomnicach.
Wyróżnienia otrzymali: Marcel Halkiewicz z Gimnazjum nr 20 w Częstochowie, Julia Boral - Gimnazjum w Kłomnicach oraz Magdalena Glin - Zespół Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie.
Laureatka – zdobywczyni I miejsca otrzymała główną nagrodę - wycieczkę do Warszawy, ufundowaną przez Panią Poseł Lidię Burzyńską. Pozostali laureaci zostali nagrodzeni książkami oraz upominkami rzeczowymi, które ufundowali: Pan Robert Kępa - prezes Fundacji Reszków, Pan Rafał Góra - właściciel firmy "Trans - Góra", firma "Remur" z Rudnik oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku. Ponadto Pani Poseł Lidia Burzyńska wręczyła laureatom pamiątkowe listy gratulacyjne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konkursu.

kon.jpg

Wróć

Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione