SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku


Jesienny koncert życzeń

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku, jest wykształcenie”- pod takim hasłem odbył się w dniu 14.10.2014r. Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku. Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Kłomnice – p. Adam Zając, Vicewójt Gminy Kłomnice – p. Wanda Kusztal, radni Powiatu Częstochowskiego – p. Lidia Burzyńska, p. Barbara Mizera, p. Jan Miarzyński, skarbnik Gminy Kłomnice – p. Halina Paruzel – Tkacz, sekretarz Gminy Kłomnice – p. Róża Wiewióra, Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice - p. Jarosław Łapeta wraz z radnymi, Prezes Banku Spółdzielczego w Kłomnicach – p. Barbara Dominiak, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach – p. Teresa Raźniak oraz dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkół i przedszkoli z całej gminy, emerytowani nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych, proboszcz parafii – ks. Alojzy Zatoń, uczniowie i rodzice. Gości przywitała Orkiestra Dęta Gminy Kłomnice w reprezentacyjnym składzie młodzieży z terenu naszych szkolnych miejscowości, a następnie Dyrektor naszej szkoły - Pani Anida Chybalska. Uroczystość rozpoczęła się krótką częścią artystyczną w wykonaniu uczniów z naszej szkoły - jesiennym koncertem życzeń, poprzez który uczniowie podziękowali nauczycielom i wszystkim osobom związanym z oświatą za ich trud, serce oraz wkład w wychowanie i nauczanie młodego pokolenia. Uczniowie złożyli dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom szkół serdeczne życzenia – nigdy niekończących się sił fizycznych i duchowych oraz satysfakcji z każdego dnia pracy w szkole. Podziękowali również wszystkim osobom, związanym w naszej gminie z oświatą – za wspieranie szkoły w pracy służącej dobru dzieci i młodzieży. Podkreślili, że osoby angażujące się w procesy dydaktyczno- wychowawcze zasługują na miano prawdziwych przyjaciół uczniów. Dopełnieniem życzeń były piosenki w wykonaniu uzdolnionej muzycznie młodzieży szkolnej. Potem głos zabrał Wójt Gminy Kłomnice oraz przewodniczący Rady Gminy, którzy z okazji Dnia Edukacji Narodowej zwrócili się do wszystkich osób związanych z oświatą. Życzyli im, aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zawsze zaufanie oraz szacunek uczniów, aby praca przyczyniała się do budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. Skierowali również życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy i wytrwałości w codziennych działaniach dydaktycznych. Pan Wójt przekazał wyrazy uznania Pani Vicewójt Wandzie Kusztal, która została uhonorowana Medalem Edukacji Narodowej przez Śląskiego Kuratora Oświaty za zasługi w dziedzinie oświaty. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie aktów mianowania nauczycielkom: Annie Zielińskiej, Dagmarze Niteckiej oraz Joannie Jagusiak, które uzyskały kolejny stopień awansu zawodowego. Podczas uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej najbardziej zaangażowani nauczyciele w gminie, którzy wyróżnili się swymi osiągnięciami i pracą na rzecz uczniów oraz promocji szkoły i gminy, otrzymali Statuetkę Wójta Gminy Kłomnice oraz list gratulacyjny. Nauczyciele zostali wyróżnieni w następujących dziedzinach:"literatura polska": p. mgr Olga Gonera - nauczycielka z Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie, p. mgr Beata Wyrwał - nauczycielka z Zespołu Szkół w Kłomnicach, p. mgr Elzbieta Owczarek - nauczycielka z Zespołu Szkół w Kłomnicach, p. mgr Joanna Wójcik - nauczycielka z Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku, p. mgr Dorota Rokicka –Anklewicz - nauczycielka z Zespołu Szkół w Rzerzęczycach,"sport": p. mgr Artur Raźniak - nauczyciel z Zespołu Szkół w Zawadzie, p. mgr Agnieszka Fertacz-Bekus - nauczycielka z Zespołu Szkół w Kłomnicach, p. mgr Wojciech Wroński - nauczyciel z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Witkowicach, p. mgr Monika Kobiałka - nauczycielka z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Witkowicach, p. mgr Jarosław Ślęzak - nauczyciel z Zespołu Szkół w Kłomnicach, "strzelectwo sportowe pneumatyczne": p. mgr Jarosław Poroszewski - nauczyciel z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Witkowicach, p. mgr Robert Owczarek - nauczyciel z Zespołu Szkół w Kłomnicach, "edukacja wczesnoszkolna": p. mgr Stanisława Pruszek - nauczycielka z Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku, p. mgr Ewa Złotorowicz - nauczycielka z Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie, p. mgr Izabela Juszczyk - nauczycielka z Zespołu Szkół w Rzerzęczycach,"geografia": p. mgr Barbara Knop - nauczycielka z Zespołu Szkół w Zawadzie, p. mgr Ewa Wrońska - nauczycielka z Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku,"ekologia i chemia": p. mgr Monika Merda - nauczycielka z Zespołu Szkół w Konarach,"edukacja regionalna": p. mgr Małgorzata Gonera - nauczycielka z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Witkowicach,"edukacja artystyczna, muzyka": p. mgr Małgorzata Gojević - nauczycielka z Zespołu Szkół w Konarach i Zawadzie,"edukacja artystyczna, plastyka": p. mgr Aleksandra Knysak - nauczycielka z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Witkowicach, "działalność w Fundacji przy szkole Otwórzmy serca dla dzieci": p. mgr Małgorzata Piechowicz - nauczycielka z Zespołu Szkół w Rzerzęczycach oraz w uznaniu zasług w kierowaniu i zarządzaniu placówką oświatową - p. mgr Anida Chybalska - dyrektor Zespołu Szkół w Garnku.
Po rozdaniu Statuetek głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku p. Joanna Pełczyk, która na ręce pani dyrektor Anidy Chybalskiej przekazała kwiaty oraz życzenia dla wszystkich pracowników oświaty.
Po części oficjalnej goście mieli możliwość spotkać się, porozmawiać, zwiedzić szkołę oraz wpisać się do Kroniki Szkoły.

den.jpg

Wróć

Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione