SzkOła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku


Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyzny

"Słowo jest oknem otwartym na rzeczywistość"- pod takim hasłem odbył się we Wrocławiu finał X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny pod patronatem prof. Jana Miodka, w którym uczestniczyła uczennica Gimnazjum w Garnku - Natalia Szyda przygotowana przez p. Joannę Wójcik. Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyzny to jeden z nielicznych konkursów polonistycznych, w których oprócz wiedzy oceniana jest kreatywność, twórczość oraz wypowiedź ustna uczestnika. Do celów konkursu sprecyzowanych przez Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny należą: "promowanie uczniów językowo uzdolnionych, poszerzanie i pogłębianie ich świadomości językowej, rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz wyobraźni językowej, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, doskonalenie kluczowych umiejętności polonistycznych: odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji; analizy i interpretacji tekstów kultury; tworzenia różnych form wypowiedzi, doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, szczególnie pisania, opowiadania, argumentacji i przekonywania, przygotowanie młodych ludzi do wystąpień publicznych, popularyzowanie poprawnej polszczyzny, pozyskiwanie sojuszników w krzewieniu kultury języka". Finał poprzedziły eliminacje rejonowe - tzw. "Mały Finał" -pisemny test z zakresu poprawnej polszczyzny oraz część krasomówcza. Test pt. "Potęga słowa" zawierał dwa teksty źródłowe ("Magia słowa" J. Parandowskiego i "Okropny sen poety" W. Szymborskiej), do których odnosiły się pytania. Ostatnie zadanie w części pisemnej brzmiało: "Słowo panuje nad czasem i przestrzenią. Rozważ w rozprawce słuszność słów J. Parandowskiego, odwołując się do przykładów powieści historycznych, przygodowych, science - fiction lub fantasy (do wyboru) ". W części ustnej uczniowie przez 45 minut przygotowywali wypowiedź na wylosowany temat, a następnie prezentowali ją przez 5 minut. Zadaniem Natalii było przygotować wypowiedź, w której potwierdzi albo odrzuci słuszność stwierdzenia Stanisława Lema: "Dobre książki są zawsze prawdziwe, nawet gdyby opisywały rzeczy, które nigdy nie wydarzyły się i nie wydarzą". W "Małym Finale" wzięło udział ok. 40 uczniów z całego województwa śląskiego. Natalia zajęła II miejsce, kwalifikując się do etapu ogólnopolskiego. Znalazła się tym samym wśród 45 uczniów z Polski i Ukrainy.
Pobyt we Wrocławiu trwał 3 dni -13,14,15 marca br. Oprócz zmagań konkursowych uczniowie i ich nauczyciele uczestniczyli w warsztatach i wykładach, zwiedzali Wrocław, obejrzeli Panoramę Racławicką. Największą atrakcją dla uczestników konkursu była obecność na debacie językoznawców pt. "Język w szkole i język w mediach" z udziałem prof. Jana Miodka, prof. Jerzego Bralczyka oraz prof. Katarzyny Kłosińskiej, prowadzonej przez dziennikarkę Agatę Dzikowską. Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość spotkania z najpopularniejszymi językoznawcami w Polsce, rozmowy z nimi, pozowania do wspólnych zdjęć oraz zdobycia autografów.
Finał konkursu miał miejsce w Ossolineum i również składał się z części pisemnej (testu i wypracowania) oraz ustnej, tzw. krasomówczej. W części pisemnej gimnazjaliści zmagali się z testem pt. "Sztuka pisania". Zawierał on dwa teksty źródłowe - artykuł z Gazety Wyborczej, autorstwa Olgi Woźniak "Kaligrafia uczy myślenia" oraz wiersz "Radość pisania" Wisławy Szymborskiej. Ostatnie zadanie w teście polegało na napisaniu wypracowania na temat: Pisanie bywa „zemstą ręki śmiertelnej”. Uzasadniając to twierdzenie, odwołaj się do wiersza W. Szymborskiej i do innych utworów literackich. Część krasomówcza, tak jak w "Małym Finale" polegała na opracowaniu i przedstawieniu jednego z wylosowanych zagadnień. Natalia prezentowała temat: „Mowa –wiatr, a pismo grunt”. Czy prawdziwe jest to litewskie przysłowie? Użyj argumentów z życia, literatury lub innych tekstów kultury". Prace i występy uczniów oceniane były przez komisję składającą z językoznawców, historyków literatury, (a wypowiedzi ustne również przez logopedę) pod przewodnictwem prof. Jana Miodka. Było to zatem nie lada zadanie, by opanować stres i pięknie się wypowiedzieć przed najpopularniejszym w Polsce językoznawcą. Natalia godnie reprezentowała Gimnazjum w Garnku. Otrzymała dyplom finalistki Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny oraz nagrody książkowe, a pobyt we Wrocławiu dostarczył jej wielu wrażeń.

100_2910.JPG

Wróć

Copyright © 2010 - A.W.
zalecana przeglądarka - Internet Explorer v. 7.0
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie - zabronione